31

dec

2007

De stappenmethode

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

De Stappenmethode

De stappenmethode van Brunia/van Wijgerden is een lesmethode om kinderen te leren schaken. Deze methode bestaat ruim 20 jaar. In de jaren tachtig maakte Cor van Wijgerden veel stencils met opgaven voor de jeugd- en damestop van Nederland. De vraag naar dergelijke stencils op lager niveau werd alsmaar groter en zo ontstond het plan om verschillende niveaus te ontwikkelen. De ervaren trainer Rob Brunia was bereid te helpen. Door de schaaktechnische en didactische ervaring van beide auteurs te bundelen, werd een verantwoorde leermethode ontwikkeld die goed aansluit bij de ontwikkeling kinderen. In 1987 werden de eerste handleidingen en (losbladige) stencils uitgegeven. In 1990 verscheen de vijfde handleiding en was de lesmethode min of meer afgerond. Sindsdien zijn er flink wat aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd (helaas zonder Rob Brunia die begin 1991 door drukke werkzaamheden moest afhaken).

Stap 1
In de eerste stap worden alle spelregels van het schaken behandeld. Veel aandacht is er daarnaast voor de basisvaardigheden die nodig zijn om het spel te spelen.

In vergelijking met andere leerboeken kent de stappenmethode een unieke leerstofvolgorde. Het aanleren van mat wordt zolang mogelijk uitgesteld. Dat wekt aanvankelijk verwondering en zelfs ongeloof maar de praktijk heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak voortreffelijk werkt. Kinderen leren echt goed schaken, zeker als hun tussentijds genoeg tijd wordt gegund om veel te spelen.

Stap 2
In de tweede stap begint het ‘grotere’ werk. Na de spelregels en de basisvaardigheden van de vorige stap staan nu de eerste beginselen van tactiek en positiespel op het programma. We leren aanvalstechnieken aan om op slimme wijze materiaal buit te maken.

Tactiek speelt een grote rol in het schaken. Tactische mogelijkheden komen bij gevorderde schakers voort uit goed positiespel, bij een tweede stapper komen ze eenvoudig uit de lucht vallen. Alle partijen op dit niveau worden door tactiek beslist en daarom is het logisch aan dit onderdeel veel aandacht te besteden.

Positiespel is voorlopig nog sterk ondergeschikt aan de tactiek. Het pro­bleem is dat zelfs de eenvoudigste positionele begrippen nog veel en veel te hoog gegrepen zijn. De eerste aanzet wordt gegeven in de tweede stap maar de eerste tijd kunnen posi­tionele elementen beter bij de bespreking van partijen van de kinderen naar voren komt.

Stap 3
Voor de derde stap is kennis van de tweede onontbeerlijk, maar verder is de derde niet echt moeilijker.

De tactiekonderwerpen zijn relatief gemakkelijk en ook de lessen over de verdediging tegen tactiek zullen geen problemen opleveren. Alleen het insluiten is lastig. Het is te vergelijken met mat zetten, alleen is nu niet de koning maar een ander stuk de klos.

Verder is er aandacht voor de eerste pionneneindspelen. Voor sommigen kinderspel maar voor leerlingen die nog problemen hebben met ruimtebeheersing een zware dobber.

In deze stap beginnen we met het aanleren van ondersteunende vaardigheden. Een daarvan is het ‘vooruitdenken’. De leerling rekent uit zijn hoofd de mogelijkheden op het bord uit en visualiseert (het voor de geest halen van de stelling) tegelijkertijd de nieuw ontstane situatie op het schaakbord. De beheersing van deze vaardigheid verschilt per leerling enorm.

Stap 4
De moeilijkheidsgraad van de stof in de vierde stap ligt hoger dan die van de derde. Dat is voor­namelijk het gevolg van het toenemen van het aantal zetten van de oplossingen van de opgaven. Bij de meeste onderwerpen is de oplossing 2½ zet diep: wit speelt, zwart antwoordt, wit speelt, zwart antwoordt en wit scoort. Een goede beheersing en toepassing van de onderwerpen uit de derde stap is daarom absoluut een vereiste!

De tactiek staat voor een groot deel in het teken van de voorbereidende zet. Een directe aanval werkt nog niet en een voorbereidende actie is nodig. Alle bestaande voorbereidingen komen aan bod: lokken, uitschakelen verdediging, jagen, richten en ruimen.

Langzamerhand spelen ook positionele aspecten meer en meer een (bescheiden) rol in de partijen van een vierde stapper. Dergelijke vage onderwerpen zijn goed aan de hand van het eindspel over te brengen. De lessen over materieel voordeel en eindspelstrategie bevatten veel strategische zaken. Verder zorgt de les over zwakke pionnen ervoor dat leerlingen iets bewuster (niet veel, maar toch) met hun pionnen spelen. Hetzelfde geldt voor de les over de opening. Overigens blijft de behandeling van positionele factoren het best te verwezenlijken bij de bespreking van de partijen van de leerlingen.

Stap 5
De handleiding van stap 5 is voor groepstraining de laatste in de reeks. Het aantal kinderen dat op de schaak­clubs de 5e stap haalt, is helaas niet groot.

De aandacht voor tactiek is in deze stap bescheidener dan in de vorige stappen, al blijft zij in partijen van de leerlingen een hoofdrol spelen. Positionele aspecten spelen een steeds grotere rol voor de vijfde stapper. De lessen over pionstructuur, zevende rij, sterk veld en open lijn bevatten veel strategische zaken.

Planmatig spel is belangrijk bij het schaken en het is een belangrijk onderdeel van enkele eindspel. Die laten zien hoe belangrijk samenwerking van stukken is en hoe relatief de puntentelling van schaak­stukken kan zijn. De les ‘Verdedigen’ besteedt aandacht aan aspecten die bij vrijwel alle leerlingen onvoldoende gebruikt worden.

Stap 6
Schaaktrainers voor de hogere stappen zijn er niet veel en zeker niet voor de 6e stap. Dat is de voornaamste reden dat de doelgroep van het boek is gewijzigd. Het is geen handleiding voor de trainer meer, maar een zelfstudieboek voor iedereen.

De moeilijkheidsgraad van de stof ligt weer een stapje hoger. De oplossingen van de opgaven zijn weer een zet dieper. Er is veel aandacht voor strategie. Dat blijkt en blijft een lastig onderwerp voor iedereen, zeker de opgaven in het werkboek. Ook het eindspel komt in vele hoofdstukken terug. Studie ervan is een goede manier om de speelsterkte te verhogen. Slechts in één hoofdstuk komt de tactiek aan bod.